CR8, s.r.o
HorÚce novinky

Tradične otvárame celoročné kurzy slovenského jazyka pre cudzincov a tešíme sa na všetkých nových študentov

Horúce novinky našej spoločnosti

Martin, 2010
Plánovaná transformácia a rozšírenie pôvodnej spoločnosti, sa stalo skutočnosťou. Ďakujeme týmto všetkým, ktorí sa na tomto kroku spolupodieľali a radi uvítame všetkých našich priaznivcov a klientov v novej spoločnosti CR8, s.r.o.