CR8, s.r.o.
profesionÁlny tím

Ako neustále sa rozvíjajúca agentúra s komplexnou ponukou jazykových služieb zabezpečujeme našim klientom profesionálne jazykové služby v oblasti vyučovania cudzích jazykov, prekladateľských služieb a tlmočenia, modernou a zaujímavou formou

My, to je náš profesionálny tím

... ako neustále sa inovujúca spoločnosť zabezpečujeme našim klientom profesionálne jazykové služby v oblasti vyučovania cudzích jazykov modernou a zaujímavou formou, prekladateľských služieb a tlmočenia   

História našej spoločnosti

Sme spoločnosťou s 12 ročným pôsobením na slovenskom trhu. Začínali sme v roku 2004 lektorskou a prekladateľskou činnosťou nemeckého a slovenského jazyka a postupom času sme rozširovali naše služby o ďalšie svetové jazyky. S rastúcim počtom predovšetkým zahraničných klientov sa naša ponuka rozrástla o tímy lektorov, prekladateľov a tlmočníkov všetkých svetových jazykov. Týmto sme sa stali síce veľmi vyhľadávanou agentúrou, ale v podstate aj veľmi tradičnou a bežnou. Avšak, po transformácií na s.r.o., padlo jednoznačné rozhodnutie, stať sa úzkoprofilovou a na miestnom trhu jedinečnou spoločnosťou, s atypickými vzdelávacími metódami, so špecializáciou na nemecký jazyk pre našincov a slovenský jazyk pre cudzincov. Keďže, práca pre nemecky hovoriace spoločnosti na Slovensku, rovnako ako i v Nemecku, Rakúsku, či Švajčiarsku je veľmi obľúbená, tešíme sa neustálemu záujmu o nami ponúkané služby, v prvom rade o individuálne a nízkoskupinové kurzy. A pretože nielen Slováci doma, ale i cudzinci na Slovensku sa túžia dorozumieť, pravidelne otvárame kurzy slovenčiny pre cudzincov všetkých národností.

Budeme veľmi radi, ak sa stanete súčasťou širokého portfólia našich klientov a využijete služby našich profesionálnych lektorov, prekladateľov a tlmočníkov.